Sitemap | Search | Disclaimer | Contact

Technosoft, founded in 1977,  is a software engineering company, based in The Netherlands, with offices in some European countries, serving  more than 1200 customers.

You are here : About us > News > Technosoft gets KIWA certificate

News

Technosoft gets KIWA certificate

Technosoft KOMO Certificaat

September 2014 Technosoft received as the one and only company the Dutch KOMO certificate for its software! The certification company  KIWA has developed a product certificate for concrete constructions (BRL 0207) based ons Eurocode standards. The BRL 0207 - was published on 6th Marcht 2014. A half year later Technosoft received the KOMO certificate as the first one in the market. This product certificate underlines the quality standards of the Technosoft sofware.

Why did Technosoft do this?

Technosoft thinks safety and the quality of their software is very mportant. Technosoft uses professional test methods and tools to test its sofware extensively before bringing it to the market. Neverthelkess Technosoft thinks that an undependant institute, like KOMO, must also come to the conclusion that the quality standards of Technosoft are of a high level.That is why Technosoft is a strong avocate of quality standards like the KOMO BRL. A the marketleader in constructural calculation software we help to get more quality standerds being developed.

What is the certificate exactely about?

One of the demands of the BRL 0207 is that Technosoft publishes the product description and list with certified products on its

CodeForm & CodeProof

Wat nieuw is ten opzichte van de certificering uit het TGB tijdperk, is dat de BRL 0207 eist dat de softwareleverancier zelf (middels een eigen opstelde test set) moet aantonen dat haar programmatuur voldoet aan de Eurocode 2. Middels goed opgeleide Technosoft engineers heeft Technosoft haar eigen test set binnen een korte periode van ongeveer 3 maand opgezet! Allereerst zijn stroomschema’s opgezet om alle variabelen binnen de norm in kaart te brengen:

Technosoft Testset

Vervolgens zijn op basis van deze stroomschema’s handberekeningen gemaakt om alle variabelen binnen Technosoft Liggers per te certificeren Eurocode artikel te checken:

CodeForm 1

Zoals u wellicht opvalt aan bovenstaande impressie is dat Technosoft de handberekeningen (onderdeel van de test set) met haar eigen programma CodeForm + CodeProof heeft geschreven. Dit programma is uitermate geschikt voor dergelijke detail berekeningen. CodeForm is een mathematische tool, waarmee simpel geavanceerde berekeningen kunnen worden opgesteld. Alles wat u in CodeForm invoert is ook direct zichtbaar. Niet alleen de uitkomsten van formule, maar ook de formule zelf wordt middels een mathematische notatie getoond:

CodeForm 2

Ook zijn de kop- en voetteksten geavanceerd in te regelen voor een professionele presentatie ten behoeve van controlerende instanties. Kortom; een uitermate geschikte tool om een hapklare test set aan te leveren bij KIWA!

Het certificaat en het gebruik van Technosoft Liggers

In de Technosoft Liggers Eurocode Beton berekeningsuitvoer wordt bovenin het BRL 0207 KOMO certificaat logo & nummer vermeld:

Technosoft Liggers Uitvoer

KIWA eist middels de BRL dat dit certificaat alleen afgedrukt mag worden in de meest recente versies. Technosoft heeft hiervoor de nodige maatregelen getroffen. Wilt u dus gebruik maken van de KOMO certificatie dan is het van belang dat u werkt met de meest recente versie van onze software.

Jaarlijks moet de certificatie opnieuw plaatvinden. Technosoft wilt in de toekomst met trots aan KIWA blijven bewijzen dat de constructeur met Technosoft Liggers volgens de Eurocode 2 ontwerpt!


Back

18-09-2014